1. kocker

  kocker (nylat. cocci, pluralis av coccus, av grekiska kokkos ’frö’ (bl.a. senapskorn) beroende på den yttre likheten), benämning på kulformiga bakterier.
 2. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.
 3. gramnegativa kocker

  gramnegativa kocker, gemensamt namn på gramnegativa bakterier med klotformigt utseende.
 4. kock

  kock, person som lagar mat, vanligen i storkök.
 5. Karin Kock

  Kock, Karin, 1891–1976, nationalekonom och politiker, statsråd 1947–50, överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån 1950–57.
 6. Jørgen Kock

  Kock, Jørgen, 1487–1556, borgmästare och myntmästare i Malmö, född sannolikt i Westfalen.
 7. Årets kock

  Årets kock, matlagningstävling arrangerad sedan 1983 av branschorganisationen Svensk Mjölk i samarbete med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) och Gastronomiska Akademien.

 8. Markus Kock

  Kock, Markus, 1585–1657, nederländsk myntmästare.
 9. Axel Kock

  Kock, Axel, 1851–1935, språkforskare, professor i nordiska språk i Göteborg 1890–93, i Lund 1907–16 och rektor för Lunds universitet 1911–16, ledamot av Svenska Akademien från 1924 (den äldste som valts in där).
 10. Jürgen Kocka

  Kocka, Jürgen, född 1941, tysk historiker, professor i Bielefeld 1973–88 och vid Freie Universität i Berlin sedan 1988.