1. kocker

  kocker (nylat. cocci, pluralis av coccus, av grekiska kokkos ’frö’ (bl.a. senapskorn) beroende på den yttre likheten), benämning på kulformiga bakterier.
 2. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 3. Robert Koch

  Koch, Robert, 1843–1910, tysk läkare och bakteriolog, professor i hygien vid Berlins universitet från 1885.
 4. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 5. kock

  kock, person som lagar mat, vanligen i storkök.
 6. Ilse Koch

  Koch, Ilse, 1906–67, tysk lägerövervakare i Buchenwald.
 7. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 8. grampositiva kocker

  grampositiva kocker, gemensamt namn på grampositiva bakterier med klotformigt utseende.
 9. gramnegativa kocker

  gramnegativa kocker, gemensamt namn på gramnegativa bakterier med klotformigt utseende.
 10. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.