1. kod

  kod, samling av normer.
 2. kod

  kod, i databehandlingssammanhang annan benämning på källprogram.
 3. kod

  kod, inom språkvetenskapen dels språk eller språkvarietet betraktad som ett system av tecken, dels, efter den brittiske språksociologen Basil Bernstein, en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi uttrycker och uppfattar betydelser.

 4. kod

  kod, regel som bestämmer hur en följd av symboler (siffror, bokstäver, tecken etc.) kan ersättas med en annan, ej nödvändigtvis lika lång följd.
 5. kod

  kod [kå´d] subst. ~en ~er ORDLED: kod-en
  Svensk ordbok
 6. Q-kod

  Q-kod, Q-förkortning , kod, oftast använd vid radiokommunikation, bestående av bokstaven Q och en tvåställig kod för själva informationen, t.ex. QBC Arlanda = sikt och molnhöjd vid Arlanda.
 7. binär kod

  binär kod, kombination av binära siffror som används bl.a. inom digitaltekniken.

 8. PUK-kod

  PUK-kod,  personal unblocking key, säkerhetskod som lagras på en mobiltelefons SIM-kort.

 9. EAN-kod

  EAN-kod, EAN-system, system för identifiering av bl.a. böcker och dagligvaror, se EAN.
 10. PIN-kod

  PIN-kod, engelska personal identification number, ’personligt identifieringstal’, lösenord, vanligtvis bestående av fyra siffror.