1. Koden

  Koden, detsamma som Svensk kod för bolagsstyrning.
 2. kod

  kod, samling av normer.
 3. kod

  kod, i databehandlingssammanhang annan benämning på källprogram.
 4. kod

  kod, regel som bestämmer hur en följd av symboler (siffror, bokstäver, tecken etc.) kan ersättas med en annan, ej nödvändigtvis lika lång följd.
 5. koda för

  koda för, engelska encode, term inom genetiken som uttrycker att en följd av nukleotider i en viss gen, enligt den genetiska kodens (se gen) regler, bestämmer sammansättningen av ett visst protein, dvs. följden av aminosyror.
 6. kod

  kod, inom språkvetenskapen dels språk eller språkvarietet betraktad som ett system av tecken, dels, efter den brittiske språksociologen Basil Bernstein, en av sociala förhållanden och relationer betingad styrmekanism som bestämmer hur vi uttrycker och uppfattar betydelser.

 7. Kode

  Kode, tätort i Kungälvs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län), 10 km nordväst om Kungälv; 1 605 invånare (2016).

 8. koda

  koda, språkvetenskaplig term: den del av en stavelse som följer efter kärnan (det vokaliska elementet).
 9. binär kod

  binär kod, kombination av binära siffror som används bl.a. inom digitaltekniken.

 10. Q-kod

  Q-kod, Q-förkortning , kod, oftast använd vid radiokommunikation, bestående av bokstaven Q och en tvåställig kod för själva informationen, t.ex. QBC Arlanda = sikt och molnhöjd vid Arlanda.