1. stämplingsteori

  stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande samhällets reaktion.
 2. Fredrik I

  Fredrik I, född i Kassel 28 april 1676 (nya stilen), död 25 mars 1751 (gamla stilen), kung av Sverige 1720–51.

 3. indisk filosofi

  indisk filosofi syftar, liksom alla religiösa riktningar i Indien, framför allt till att nå den kunskap som kan ge frigörelse ( moksha) från världen och omfödelsen.
 4. kodifiera

  kodifie´ra verb ~de ~t ORDLED: kodi-fi-er-ar SUBST.: kodifierande, kodifiering; kodifikation
  Svensk ordbok
 5. Dominikanorden

  Dominikanorden, egentligen Predikarorden, en religiös orden med tre grenar (för män, kvinnor respektive lekmän), stiftad av Dominicus och stadfäst av påven Honorius III år 1216, sedan de kyrkliga myndigheternas försök att vinna tillbaka katarerna och albigenserna i Sydfrankrike till den romersk-katolska kyrkan misslyckats.
 6. ekvilibrium

  ekvilibrium, jämvikt, balans; term använd av filosofen John Rawls i uttrycket reflektivt ekvilibrium för ett visst kriterium på etiska eller logiska reglers riktighet.
 7. japansk filosofi

  japansk filosofi. Den japanska filosofin har, liksom den japanska kulturen överhuvudtaget, stått under starkt inflytande från Kina.
 8. graffiti

  graffiti kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor.
 9. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 10. pali

  pali, pāli , pāḷi, medelindiskt språk, en litterär form av prakrit, theravadabuddhismens heliga språk.