1. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 2. Bühnenaussprache

  Bühnenaussprache, Bühnensprache, tyskt uttal som inte har några dialektala eller vardagsspråkliga drag.
 3. nåd

  nåd, inom juridiken befrielse från eller nedsättning av påföljd för brott m.m.
 4. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig sexualitet och reproduktion.
 5. nittiotalet

  nittiotalet, dvs. 1890-talet, en av de decenniebeteckningar som länge har fått strukturera kronologin i svensk litteratur.
 6. Öresund

  Öresund, sund mellan Skåne och Själland vilket tillsammans med Stora och Lilla Bält utgör Östersjöns förbindelse med Västerhavet.
 7. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.