1. kommunikationsmodell

  kommunikationsmodell, arbetsredskap inom kommunikationsforskningen.
 2. FN-konventioner

  FN-konventioner, internationella överenskommelser som slutits med FN:s medverkan och där FN:s generalsekreterare är depositarie.
 3. Karl XI

  Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, svensk kung från 1660, son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora.

 4. brottsbalken

  brottsbalken, BrB, är den centrala straffrättsliga lagen.
 5. kodifikation

  kodifikation, kodifiering, inom rättsvetenskapen dels sammanföring av lagregler till ett större sammanhängande verk, dels (oftare) ett systematiskt ordnat lagverk, t.ex. den franska Code civil, dels också utformning som lag av tidigare oskrivna rättsregler utan förändring av deras innehåll.
 6. släktskap

  släktskap, i konventionell mening genetiska relationer mellan individer och, utvidgat, familjesamhörighet utan blodsband.
 7. informatik

  informatik, (engelska informatics; (för etymologi se information), vetenskapligt område som studerar användningen av informationsteknik och av hur sådan teknik bör utformas och tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.
 8. Moses Maimonides

  Maimonides, Moses, egentligen Rabbi Moshe ben Maimon ( RaMBaM), född 30 mars 1135, död 13 december 1204, spansk filosof, läkare och jurist, medeltidens mest betydande judiske tänkare, från 1165 verksam i Egypten.
 9. grekisk rättshistoria.

  grekisk rättshistoria. Ur rättshistorisk synpunkt är de antika grekiska stadsstaternas organisationsformer betydelsefulla.
 10. alemanniska lagen

  alemanniska lagen, alemannernas rättsregler.