1. kodifikation

  kodifikation, kodifiering, inom rättsvetenskapen dels sammanföring av lagregler till ett större sammanhängande verk, dels (oftare) ett systematiskt ordnat lagverk, t.ex. den franska Code civil, dels också utformning som lag av tidigare oskrivna rättsregler utan förändring av deras innehåll.
 2. kodifikation

  kodifikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kodi-fik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. romersk rätt

  romersk rätt, den rättsordning i det antika Rom som från en relativt primitiv sedvanerätt utvecklades till ett av den västerländska civilisationens främsta rättssystem.
 4. europeisk rättshistoria.

  europeisk rättshistoria. Den europeiska rättsutvecklingen i äldre tid präglades framför allt av de skilda folkens egna rättstraditioner – deras sedvanerätt – och deras reception av romersk och kanonisk, inklusive mosaisk rätt.
 5. common law

  common law, i sin mest vidsträckta mening alla de rättssystem som härstammar från engelsk rätt (i komparativ rätt talar man om en common law-familj av rättsordningar, inkluderande bl.a. amerikansk, australisk och delvis indisk rätt).
 6. Tolv tavlornas lag

  Tolv tavlornas lag, den äldsta kodifikationen av den romerska rätten.
 7. Komorerna

  Komorerna, afrikansk stat i Indiska oceanen.

 8. Costa Rica

  Costa Rica, stat i Centralamerika.

 9. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.

 10. Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch

  Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, ADHGB, den första gemensamma kodifikationen av handelsrätten i Tyskland.