1. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 2. kokpunkt

  kokpunkt, temperatur då ångbubblor (gasbubblor) kan bildas i en vätska, se kokning.
 3. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 4. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 5. kokning

  kokning i en vätska inträffar då vätskans ångtryck är lika med det yttre trycket.
 6. kokospalm

  kokospalm, Cocos nucifera, art i växtfamiljen palmer.
 7. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 8. kokoppor

  kokoppor, infektionssjukdom orsakad av kokoppsvirus, ett virus i familjen poxvirus.
 9. kokosnöt

  kokosnöt
 10. koksalt

  koksalt, trivialnamn för natriumklorid; se detta ord för koksalt som bas för framställning av natrium- och klorföreningar.