1. kokpunkt

  kokpunkt, temperatur då ångbubblor (gasbubblor) kan bildas i en vätska, se kokning.
 2. kokvattenreaktor

  kokvattenreaktor, BWR, engelska Boiling Water Reactor, kärnreaktor där både moderator och kylmedel utgörs av vanligt vatten som bringas till kokning vid strömningen genom reaktorhärden.
 3. koksalt

  koksalt, trivialnamn för natriumklorid; se detta ord för koksalt som bas för framställning av natrium- och klorföreningar.
 4. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad.
 5. kokkonst

  kokkonst, tekniken och konsten att tillreda föda.
 6. koks

  koks är ett bränsle som framställs ur stenkol.
 7. kokning

  kokning i en vätska inträffar då vätskans ångtryck är lika med det yttre trycket.
 8. kokoppor

  kokoppor, infektionssjukdom orsakad av kokoppsvirus, ett virus i familjen poxvirus.
 9. kokosnöt

  kokosnöt, frukten av växtarten ko­kos­palm.
 10. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.