1. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 2. koka

  koka, coca, benämning på kokabuskens blad använda som stimulantia.

 3. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 4. Kokand

  Kokand, stad i Uzbekistan; 187 500 invånare (2005).

 5. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 6. kokare

  kokare, som teknisk term i sin vidaste och äldsta betydelse synonymt med värmeväxlare.
 7. kokaväxter

  kokaväxter, Erythroxylaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 260 arter träd och buskar hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter över hela jorden men med tyngdpunkten i Sydamerika.
 8. kokarreaktor

  kokarreaktor, kärnreaktor i vilken den vätska som kyler reaktorhärden värms upp till kokning.
 9. koka

  1ko`ka subst. ~n kokor ORDLED: kok-an
  Svensk ordbok
 10. koka

  3koka [kå´- äv. ko´-] subst. ~n ORDLED: kok-an
  Svensk ordbok