1. koks

  koks, kox, bränsle som framställs genom pyrolys av stenkol varvid metan och andra kolväten avgår.
 2. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 3. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 4. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 5. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad (se kokabuske).

 6. isotoper

  isotoper, atomer av samma grundämne men med olika (atom)massa.
 7. Island

  Island är ett land i norra Atlanten.

 8. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.

 9. kokare

  kokare, som teknisk term i sin vidaste och äldsta betydelse synonymt med värmeväxlare.
 10. koka

  koka, coca, benämning på kokabuskens blad använda som stimulantia.