1. koll

  koll [kål´] subst. ~en ~ar ORDLED: koll-en
  Svensk ordbok
 2. koller

  koller, samlande benämning på hjärnsjukdomar hos häst med beteende- och rörelserubbningar.
 3. koller

  koller, del av kollersele för häst.
 4. kollergång

  kollergång, en typ av krossmaskin där två valsar eller hjul förbundna med varandra roterar runt en vertikal axel.
 5. kollenkym

  kollenkym, växtvävnad liknande parenkym och specialiserad för stödjande funktion i växande skottdelar.
 6. kollodium

  kollodium, trögflytande lösning av cellulosadinitrat ( kollodiumbomull) i en blandning av alkohol och eter.
 7. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 8. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 9. kollektivism

  kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas.
 10. kollegium

  kollegium, benämning på en krets av personer som handlägger en uppgift gemensamt, t.ex. ett kollegium inom en myndighet som beslutar i disciplinfrågor och andra personalfrågor.