1. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 2. kollagen

  kollagen, ursprungligen sammanfattande benämning på den dominerande fiberkomponenten i bindväv.
 3. kollektivtrafik

  kollektivtrafik, trafik där resenärer i organiserad form tillsammans använder ett fordon.
 4. kollektiv

  kollektiv, stor grupp, sammanhållen kring ett gemensamt intresse: löntagarkollektiv, kollektiv av hyresgäster, konstnärer, personer som tillsammans driver en verksamhet etc.
 5. koll

  koll [kål´] subst. ~en ~ar ORDLED: koll-en
  Svensk ordbok
 6. kolloid

  kolloid, ämne som är mycket finfördelat (dispergerat) i ett annat medium.
 7. kollektivism

  kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas.
 8. koller

  koller, del av kollersele för häst.
 9. kollision

  kollision, växelverkan mellan två kroppar som vanligen sker under kort tid och med stora krafter; se stöt.
 10. kollateral

  kollateral, collateralis, inom medicinen term för något som befinner sig vid sidan om.