1. kollapsar

  kollapsar, sammanfattande benämning på stjärnrest som uppstått genom gravitationell kollaps under stjärnans slutliga utvecklingsfas.
 2. jordbävning

  jordbävning eller jordskalv är en häftig rörelse i jordskorpan så att marken går i vågor och kan flytta på sig flera meter.

 3. kollapsa

  kollap´sa verb ~de ~t ORDLED: kol-laps-ar SUBST.: kollapsande; kollaps
  Svensk ordbok
 4. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 5. World Trade Center

  World Trade Center, byggnadskomplex på södra Manhattan i New York, USA, uppfört 1962–76, demolerat 2001.
 6. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 7. supernova

  supernova, våldsamt exploderande stjärna; explosionen kan innebära slutet för stjärnans aktiva liv.
 8. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 9. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 10. demokratisering

  demokratisering, införande av demokrati.