1. Robin Hood

  Robin Hood, legendarisk engelsk stråtrövare och fenomenal bågskytt, som med sina män stal från de rika, gav åt de fattiga, höll kvinnor i helgd och dödade enbart i självförsvar.
 2. silhuett

  silhuett, konturbild, vanligen urklippt i svart papper som placeras mot en ljus bakgrund.
 3. hjulångare

  hjulångare, fartyg framdrivet med ångmaskin och skovelhjul.

 4. kolorera

  kolore´ra verb ~de ~t ORDLED: kol-or-er-ar SUBST.: kolorerande, kolorering
  Svensk ordbok
 5. mykologi

  mykologi, vetenskapen om svamparna.
 6. valthorn

  valthorn, inom konstmusiken horn, bleckblåsinstrument med långt, cylindriskt borrat tonrör (cirkulärt böjt två och ett halvt varv), trattformat munstycke, starkt utsvängt klockstycke och minst tre ventiler.
 7. julark

  julark, kolorerat ettbladstryck, se kistebrev.
 8. julbrev

  julbrev, kolorerat ettbladstryck, se kistebrev.
 9. origami

  origami, pappersvikningskonst, konsten att vika papper för att forma figurer och dekorativa föremål.
 10. bestiarium

  bestiarium, en medeltida typ av djurbok, som blandar zoologiska realiteter med fabelväsen som drakar och enhörningar samt med allehanda vanföreställningar om existerande djur.