1. kolorera

  kolore´ra verb ~de ~t ORDLED: kol-or-er-ar SUBST.: kolorerande, kolorering
  Svensk ordbok
 2. julbrev

  julbrev, kolorerat ettbladstryck, se kistebrev.
 3. julark

  julark, kolorerat ettbladstryck, se kistebrev.
 4. bestiarium

  bestiarium, en medeltida typ av djurbok, som blandar zoologiska realiteter med fabelväsen som drakar och enhörningar samt med allehanda vanföreställningar om existerande djur.
 5. hjulångare

  hjulångare, fartyg framdrivet med ångmaskin och skovelhjul.

 6. klippark

  klippark, ark med förtryckta, kolorerade byggelement etc. som klipps ut och klistras ihop; under 1920- och 1930-talen ofta bilagor i veckotidningen Allers Familj-Journal.
 7. valthorn

  valthorn, inom konstmusiken horn, bleckblåsinstrument med långt, cylindriskt borrat tonrör (cirkulärt böjt två och ett halvt varv), trattformat munstycke, starkt utsvängt klockstycke och minst tre ventiler.
 8. Robin Hood

  Robin Hood, legendarisk engelsk stråtrövare och fenomenal bågskytt, som med sina män stal från de rika, gav åt de fattiga, höll kvinnor i helgd och dödade enbart i självförsvar.
 9. kolorit

  kolorit, färghållning, färgens allmänna karaktär och verkan, vanligen hos en konstnärlig målning eller ett konsthantverksobjekt.
 10. kolorering

  kolorering, påförande av färg på svartvita bilder, t.ex. färgsättning av svartvita fotografier.