1. kolsyreis

  kolsyreis, detsamma som torris, se koldioxid.
 2. torris

  torris, kolsyreis, en fast form av koldioxid.
 3. rökmaskin

  rökmaskin, anordning för framställning av rök för scen- och filmbruk.
 4. kauterisation

  kauterisation, upphettning av vävnad för blodstillning eller förstöring av vävnaden, t.ex. vid tumörbehandling.
 5. jätteplaneterna

  jätteplaneterna, solsystemets fyra största planeter, alla med banor bortom asteroidbältet och huvudsakligen uppbyggda av lätta gaser.
 6. molekylkristall

  molekylkristall, kristall i vilken den periodiskt upprepade enheten är en atom eller molekyl som saknar nettoladdning.