1. kombinera

  kombine´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-bin-er-ar SUBST.: kombinerande, kombinering; kombination
  Svensk ordbok
 2. kombinerad trestämpel

  kombinerad trestämpel, en på föremål av den nästbästa tennkvaliteten, s.k. svenskt tenn, förekommande stämpel där de tre för denna tennsort stadgade kvalitetsstämplarna är inskrivna i en rosett.
 3. kombinerad transport

  kombinerad transport, transportsystem där olika transportmedel ingår, t.ex. landsväg–järnväg, landsväg–sjö.
 4. kombinerad försäkring

  kombinerad försäkring, paketförsäkring, objektförsäkring, försäkring, t.ex. hemförsäkring, som kännetecknas av att i ett och samma försäkringsbrev två eller flera försäkringsmoment, hänförliga till olika försäkringsklasser, sammanförts.
 5. Arnold Wesker

  Wesker, Arnold, 1932–2016, brittisk dramatiker.

 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 7. videobandspelare

  videobandspelare, TV-bandspelare, apparat för in- och uppspelning av videosignal på magnetband.
 8. australisk fotboll

  australisk fotboll, egentligen Australian rules football, ett snabbt och hårt bollspel som spelas av två artonmannalag på en stor oval spelplan.
 9. koncentrationsläger

  koncentrationsläger är stora fångläger där många människor hålls inspärrade, oftast på grund av sina politiska åsikter.
 10. Kate Bush

  Bush, Catherine ( Kate), född 1958, brittisk sångerska, kompositör, pianist och dansare.