1. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. i gång

  i gång´ el. igång´ adv. ORDLED: i--gång
  Svensk ordbok
 3. mjölkfeber

  mjöl`kfeber subst. ~n ORDLED: mjölk--febern
  Svensk ordbok
 4. ROM

  ROM, inom datortekniken läsminne eller permanentminne i form av en integrerad halvledarkrets (chips).
 5. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 6. värksvaghet

  värksvaghet, oregelbundna eller ineffektiva värkar under förlossning; denna kan fördröjas eller helt avstanna.
 7. soja

  soja, östasiatisk kryddsås av bl.a. jästa sojabönor, vete och salt.
 8. oxytocin

  oxytocin är ett hormon som bildas framför allt i hjärnan och skickas ut därifrån via blodet till resten av kroppen. Hormonet bildas även i äggstockar, livmoder och testiklar.

 9. försigkommen

  fö`rsigkommen adj. försigkommet försigkomna ORDLED: för-sig--komm-en
  Svensk ordbok
 10. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok