1. kommande

  kommande [kåm`-] adj., ingen böjning ORDLED: komm-ande
  Svensk ordbok
 2. komma

  komma, sammanfattande term inom akustiken för små differenser mellan olika intervall.
 3. komma

  komma, ett skiljetecken (,) som markerar en mindre utpräglad gräns än vad punkt och semikolon gör.
 4. Komma

  Komma, unglitterär tidskrift utgiven 1966–68 av Bonniers förlag, med Jan Stolpe som redaktör och med Sverker Göransson, Magnus Hedlund, Claes Hylinger, Carin Mannheimer och Agneta Pleijel i redaktionen.
 5. pytagoreiskt komma

  pytagoreiskt komma, inom musiken den nästan kvartstonsstora skillnaden mellan den ton som utgör sju oktaver ovanför en viss ton och den som utgör 12 svävningsfria kvinter ovanför samma ton.
 6. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.
 7. komma sig upp

  komma sig upp´ verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er
  Svensk ordbok
 8. komma vid

  komma vi´d verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: vidkommande
  Svensk ordbok
 9. komma av sig

  komma a´v sig verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er
  Svensk ordbok
 10. komma för

  komma fö´r verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er
  Svensk ordbok