1. kommendera

  kommende´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-mend-er-ar SUBST.: kommenderande, kommendering
  Svensk ordbok
 2. Lenny Clarhäll

  Clarhäll, Lenny, född 1938, skulptör.
 3. kommendör

  kommendör, inom Frälsningsarmén titel för ledare för ett nationellt högkvarter.
 4. Hannibalskriget

  Hannibalskriget, vanlig benämning på det andra av de puniska krigen (218–201 f.Kr.), i vilket den karthagiska huvudarmén kommenderades av Hannibal.
 5. kommendant

  kommendant, högste befälhavaren inom en fästning eller en större garnison.
 6. kommendör

  kommendör, inom ordensväsendet innehavare av en högre ordensgrad, t.ex. kommendör med stora korset (storkors), i allmänhet i form av en halsdekoration.
 7. kommendör

  kommendör, tjänstegrad inom flottan motsvarande överste inom övriga delar av försvarsmakten.
 8. Gustav Grüner

  Grüner, Gustav, 1688–1763, dansk officer och diplomat.
 9. Norske legion

  Norske legion, egentligen Den norske legion, norskt värvat förband i tysk tjänst, upprättat i juni 1941 för att sättas in på östfronten.
 10. imperium

  imperium, i antikens Rom den högsta ämbetsmakten, inkluderande rätten att kommendera en armé (enbart civil maktbefogenhet kallades potestas).