1. kommersiell

  kommersiell, som i första hand tjänar vinstintressen; affärsinriktad.
 2. kommers

  kommers, äldre benämning på handel och köpenskap, ofta livlig.
 3. kommersiellt flyg

  kommersiellt flyg definieras formellt som ”luftfart i förvärvssyfte”.
 4. kommerseråd

  kommerseråd (av franska commerce, av latin commercium ’varuutbyte’, ’handel’, ’köpenskap’, av com-, se kon-, och merx ’handelsvara’), titel använd för högre ämbetsmän i Kommerskollegium från och med 1682; den tillkommer numera enhetscheferna.
 5. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok
 6. Kommerskollegium

  Kommerskollegium, ämbetsverk under Utrikesdepartementet för frågor som rör handelspolitik och utrikeshandel.
 7. Kommersant

  Kommersant, rysk oberoende affärstidning, dagstidning sedan 1992.
 8. voodoo

  voodoo, kreoliserad afrikansk folkreligion på Haiti, Västindien.
 9. kommerseråd

  kommers`eråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-merse--råd-et
  Svensk ordbok
 10. kommersa

  kommers´a verb ~de ~t ORDLED: kom-mers-ar SUBST.: kommersande; kommers
  Svensk ordbok