1. kommers

  kommers, äldre benämning på handel och köpenskap, ofta livlig.
 2. kommers

  kommers´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-mers-en
  Svensk ordbok
 3. kommersiell

  kommersiell kommer av kommers, som betyder ’handel’.
 4. kommerseråd

  kommerseråd (av franska commerce, av latin commercium ’varuutbyte’, ’handel’, ’köpenskap’, av com-, se kon-, och merx ’handelsvara’), titel använd för högre ämbetsmän i Kommerskollegium från och med 1682; den tillkommer numera enhetscheferna.
 5. Kommerskollegium

  Kommerskollegium, ämbetsverk under Utrikesdepartementet för frågor som rör handelspolitik och utrikeshandel.
 6. Kommersant

  Kommersant, rysk oberoende affärstidning, dagstidning sedan 1992.
 7. kommersiellt flyg

  kommersiellt flyg definieras formellt som ”luftfart i förvärvssyfte”.
 8. kommerseråd

  kommers`eråd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kom-merse--råd-et
  Svensk ordbok
 9. kommersa

  kommers´a verb ~de ~t ORDLED: kom-mers-ar SUBST.: kommersande; kommers
  Svensk ordbok
 10. kommerskollegium

  kommers`kollegium subst. kommerskollegiet kommerskollegier ORDLED: kom-mers--kol-legi-et
  Svensk ordbok