1. kommunicera

  kommunice´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-mun-ic-er-ar SUBST.: kommunicerande, kommunicering; kommunikation (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. kommunicerande kärl

  kommunicerande kärl är vätskebehållare med förbindelse.
 3. SIM-kort

  SIM-kort, subscriber identity module, elektroniskt kort utfärdat av en mobiltelefonanvändares operatör och avsett att monteras i en mobil enhet.
 4. smart hem

  smart hem, bostad med internetanslutet datorsystem för att automatisera och styra tekniska system (hemautomatisering).

 5. GSM

  GSM, engelska global system for mobile communications, digitalt mobiltelefonsystem ursprungligen tänkt för användning enbart i Europa men som i dag används i de flesta länder i världen.
 6. ickehierarkiskt nät

  ickehierarkiskt nät, engelska peer-to-peer ( P2P), program och tekniker där datorer kan kommunicera med varandra utan att använda en central värddator (server).
 7. strategisk ledning

  strategisk ledning, en företagslednings samlade ambitioner och ansträngningar att etablera och kommunicera en gemensam, långsiktig färdriktning för en hel organisation.
 8. kommunikation

  kommunikation är överföring av information mellan människor, djur eller apparater. Även växter kommunicerar, till exempel genom att locka djur med färger och dofter för att de ska hjälpa till med pollineringen.
 9. halvduplex

  halvduplex, egenskap hos en teleförbindelse, ofta mellan två kommunicerande enheter, som innebär att information endast kan sändas i en riktning i taget.
 10. simplex

  simplex, egenskap hos en teleförbindelse, ofta mellan två kommunicerande enheter, som innebär att information endast kan sändas i en riktning.