1. kommunist

  kommunist, benämning på i första hand den som är medlem av ett kommunistiskt parti, i andra hand alla som röstar på eller sympatiserar med partiet i fråga.
 2. Kommunistiska manifestet

  Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der Kommunistischen Partei.
 3. Kommunistiska partiet

  Kommunistiska partiet, egentligen Sveriges kommunistiska parti (sektion av Kommunistiska Internationalen), konstituerades 1921 efter konflikt i det 1917 bildade Sverges socialdemokratiska vänsterparti.
 4. kommunistiska partier

  kommunistiska partier har förekommit i de flesta länder.
 5. Kinas kommunistiska parti

  Kinas kommunistiska parti, KKP, det styrande partiet i folkrepubliken Kina sedan 1949.

 6. Kommunistiska partiet

  Kommunistiska partiet, K, politiskt parti, bildat 1970.

 7. kommunist

  kommunis´t subst. ~en ~er ORDLED: kom-mun-ist-en
  Svensk ordbok
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 10. Vänsterpartiet kommunisterna

  Vänsterpartiet kommunisterna, vpk, namn på Vänsterpartiet åren 1967–90.