1. komponent

  komponent, beståndsdel; inom elektroniken benämning på elektronisk byggdel eller element alltifrån de enklaste passiva resistorerna till den mest komplicerade dator som ingår i ett större elektroniskt system.
 2. symmetriska komponenter

  symmetriska komponenter, inom elektrotekniken komponenter av elektriska flerfasstorheter, t.ex. ström och spänning, som används vid analys av osymmetriska flerfastillstånd.
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 5. kopplingsschema

  kopplingsschema är en ritning som visar hur de olika komponenterna (beståndsdelarna) i en elektrisk apparat är hopkopplade med varandra.
 6. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.

 7. fosfolipider

  fosfolipider, fosfatider, en grupp fettliknande föreningar som har viktiga funktioner i alla djur- och växtceller.

 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. genus

  genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön.

 10. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.