1. komprimera

  komprime´ra verb ~de ~t ORDLED: kom-prim-er-ar SUBST.: komprimerande, komprimering
  Svensk ordbok
 2. LZW

  LZW, Lempel-Ziv-Welch, metod att komprimera data i en dator, se bildformat.
 3. luftvapen

  luftvapen, vapen (luftgevär och luftpistol) där projektilen drivs ut ur pipan med komprimerad luft eller koldioxid.
 4. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 5. indunstning

  indunstning, ett sätt att genom förångning av lösningsmedlet (t.ex. vatten) koncentrera en lösning eller en suspension.
 6. kolsyrevapen

  kolsyrevapen, vapen i vilket projektilen skjuts i väg med komprimerad koldioxid.
 7. kompressionstakt

  kompressionstakt, kolvslag i kolvmaskin där insugen gasblandning komprimeras.
 8. kompression

  kompression är att trycka ihop materia så att den tar mindre plats.
 9. Carnotprocess

  Carnotprocess, kretsprocess av grundläggande betydelse för termodynamiken.
 10. drivgas

  drivgas används bl.a. i sprayflaskor för att trycka fram vätskan.