1. kon

  kon, i matematiken en geometrisk figur som består av strålar, generatriser, vilka utgår från en fix punkt, konens spets.
 2. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 3. konsekvensetik

  konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser, vanligen relativt värdena hos alternativens konsekvenser.
 4. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 5. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 6. konstruktionism

  konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande.
 7. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 8. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 9. konjunkturcykel

  konjunkturcykel, den period som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur.
 10. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.