1. koncentrera

  koncentre´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-centr-er-ar SUBST.: koncentrerande, koncentrering; koncentration
  Svensk ordbok
 2. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 3. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 4. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 5. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 6. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.

 7. statsskick

  statsskick, formerna för statlig styrelse. En traditionell indelning i monarki och republik är baserad på statschefens ställning.
 8. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.

 9. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 10. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.