1. koncern

  koncern är en grupp företag som har en gemensam ledning.
 2. koncern

  koncern [-ä´rn el. -ö´rn] subst. ~en ~er ORDLED: kon-cern-en
  Svensk ordbok
 3. koncernbidrag

  koncernbidrag, bidrag som ett företag ger ett annat företag som ingår i samma koncern.
 4. koncernredovisning

  koncernredovisning, sammandrag av de i en koncern ingående företagens resultat- och balansräkningar.
 5. koncernbalansräkning

  koncernbalansräkning, en del av koncernredovisningen.
 6. koncernresultaträkning

  koncernresultaträkning, en del av koncernredovisningen.
 7. koncernbidrag

  koncernbidrag [-ä`rn- el. -ö`rn-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kon-cern--bi-drag-et
  Svensk ordbok
 8. JC-koncernen

  JC-koncernen, Mölnlycke, konfektionsföretag som drivs som frivillig fackkedja med inriktning på kläder för unga, etablerat 1993.

 9. MAN-koncernen

  MAN-koncernen, MAN, tysk tillverkare av bl.a. lastbilar, bussar, fartygsmotorer (MAN B & W Diesel), tryckpressar (MAN Roland) och industrianläggningar.
 10. Mannesmann-koncernen

  Mannesmann-koncernen, tidigare tysk industrikoncern inom verkstads-, elektronik- och telekommunikationsområdena.