1. kondensation

  kondensation, process varigenom en gas övergår till vätska eller fast ämne (kondensat).
 2. kondens

  kondens, vedertagen benämning på imma som bildas på fönsterrutor och andra kalla ytor när förutsättningar för kondensation föreligger.
 3. kondensator

  kondensator, inom elektricitetsläran konstruktion med kapacitans.
 4. kondensor

  kondensor, anordning som kondenserar ånga, dvs. överför ångan från gas- till vätskefas.
 5. kondenskraftverk

  kondenskraftverk, typ av värmekraftverk i vilket ångan, efter att ha passerat turbinen, kondenseras och återcirkuleras till ångpannan.
 6. kondensationskärna

  kondensationskärna, liten partikel i en övermättad gas, där kondensation kan starta.
 7. kondensationsstrimma

  kondensationsstrimma, K-strimma, smal strimma av moln som uppstår då kondensation och frysning av vattenånga sker i samband med utsläpp av förbränningsprodukter från flygplan med jetmotorer.

 8. kondensationsnivå

  kondensationsnivå, den höjd över marken till vilken en fuktig luftmängd måste stiga för att genom expansion avkylas till den temperatur där luftens vattenånga börjar kondensera till vattendroppar.
 9. kondenseringsturbin

  kondenseringsturbin, typ av ångturbin som ingår i kondenskraftverk.
 10. kondensation

  kondensation, kemisk reaktion vid vilken två molekyler binds samman under utträde av en smärre molekyl, t.ex. vatten, ammoniak eller en alkohol.