1. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 2. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 3. konditionalis

  konditionalis, modus som uttrycks med verbböjning i vissa språk, t.ex. i franska och spanska.
 4. konditional sats

  konditional sats, bisats som anger villkoret för att den överordnade satsens innehåll skall gälla.
 5. konditionering

  konditionering, teknisk term för att försätta något i lämpligt tillstånd för vidare bearbetning eller användning, t.ex. garn för vävning, papper för tryckning eller deg för formning.
 6. konditionstal

  konditionstal, i numerisk analys mått på störningskänslighet vid numerisk lösning av ekvationer F( x) =y.
 7. konditional konjunktion

  konditional konjunktion, underordnande konjunktion (subjunktion) som inleder konditional sats, t.ex. om, ifall.
 8. kondition

  kondition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kond-it-ion-en
  Svensk ordbok
 9. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 10. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.