1. kondition

  kondition, inom fysiologin förmågan att upprätthålla fysisk ansträngning över en längre tid.

 2. kondition

  kondition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kond-it-ion-en
  Svensk ordbok
 3. konditionalis

  konditionalis, modus som uttrycks med verbböjning i vissa språk, t.ex. i franska och spanska.
 4. konditionsträning

  konditionsträning är träning där man använder stora muskelgrupper, till exempel benmusklerna, under längre tid så att hjärtat slår betydligt snabbare än vanligt.

 5. konditionstal

  konditionstal, i numerisk analys mått på störningskänslighet vid numerisk lösning av ekvationer F( x) =y.
 6. konditionering

  konditionering, teknisk term för att försätta något i lämpligt tillstånd för vidare bearbetning eller användning, t.ex. garn för vävning, papper för tryckning eller deg för formning.
 7. konditionaldop

  konditionaldop, dopordning i romersk-katolska kyrkan när det uppstår tvivel om huruvida en person verkligen är döpt eller dopet är utfört på ett giltigt sätt.
 8. konditional sats

  konditional sats, bisats som anger villkoret för att den överordnade satsens innehåll skall gälla.
 9. konditional konjunktion

  konditional konjunktion, underordnande konjunktion (subjunktion) som inleder konditional sats, t.ex. om, ifall.
 10. konditional

  konditiona´l adj. ~t ORDLED: kond-it-ion-al
  Svensk ordbok