1. konfession

  konfession, sedan reformationstiden vanligen detsamma som ”kyrkotillhörighet” (luthersk, romersk-katolsk konfession etc.).
 2. konfession

  konfession [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-fess-ion-en
  Svensk ordbok
 3. konfessionskunskap

  konfessionskunskap, tidigare ofta symbolik, vetenskap som behandlar kyrkors och kristna samfunds i skrift uttryckta trosbekännelser och läromässiga särart.
 4. konfessionalism

  konfessionalism [-ʃonalis´m] subst. ~en ORDLED: kon-fess-ion-al-ism-en
  Svensk ordbok
 5. konfessionell

  konfessionell [-ʃonel´] adj. ~t ORDLED: kon-fess-ion-ell
  Svensk ordbok
 6. konfessionslös

  konfessionslös [-ʃo`ns-] adj. ~t ORDLED: kon-fess-ions--lös
  Svensk ordbok
 7. statsreligion

  statsreligion, system där tillhörighet till en viss religion eller konfession föreskrivs i ett samhälle.
 8. predestination

  predestination, tanken att Gud utvalt vissa människor till frälsning.
 9. ekumenik

  ekumenik, samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden.
 10. Arabien

  Arabien, arabiska Jazīrat al-˙arab (’arabernas [halv]ö’), område som i stort sett motsvarar de nuvarande staterna Saudiarabien, Jemen, Oman, Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait.