1. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 2. konstgjord befruktning

  konstgjord befruktning, se assisterad befruktning.
 3. konstgjord andning

  konstgjord andning, åtgärder för att upprätthålla andningen hos en person med nedsatt andning eller andningsstillestånd.
 4. konstgjord njure

  konstgjord njure, benämning på apparat för dialysbehandling (hemodialys).
 5. satellit

  satellit är en himlakropp eller ett föremål som kretsar runt en planet.
 6. konstgjord

  konstgjord [kån`st-] adj. konstgjort ORDLED: konst--gjor-da
  Svensk ordbok
 7. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 8. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 9. Sputnik

  Sputnik, en serie sovjetiska satelliter.

 10. båt

  båt, farkost för färd på vatten, framdriven med hjälp av paddlar, åror, segel eller motor och som uppfyller Arkimedes princip.