1. konstlad

  konstlad [kån`st-] adj. konstlat ORDLED: konst-lad
  Svensk ordbok
 2. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 3. francium

  francium, ytterst sällsynt, radioaktivt grundämne, den tyngsta av alkalimetallerna, kemiskt tecken Fr.
 4. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 5. sexualsystem

  sexualsystem, Linnés sexualsystem , den indelning av växtvärlden i klasser som Linné införde och som främst grundas på ståndarnas och pistillernas antal och dessas förhållande till varandra.
 6. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 7. Magellan

  Magellan, amerikansk rymdsond som 1990–94 låg i satellitbana kring den ständigt molntäckta planeten Venus och kartlade dess yta med radar.
 8. attenuering

  attenuering, försvagning, dämpning; term inom oceanografi och limnologi: dagsljus och konstlat ljus dämpas, attenueras, genom absorption och spridning av såväl vattnet självt som dess innehåll av lösta och partikelformiga ämnen.
 9. dödstecken

  dödstecken, förändringar på en kropp vilka är tecken på att döden har inträtt.
 10. siläng

  siläng, översilningsäng, en på konstlad väg översilad slåttermark där vattnet i återkommande perioder sakta och oavbrutet får rinna över den svagt sluttande slåttermarken.