1. konsumtion

  konsumtion, slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster.
 2. konsumtion

  konsumtion, inom biologin intag av organiskt material hos sådana organismer som saknar förmåga att själva bygga upp och vidmakthålla sina kroppsvävnader och skaffa sig erforderlig energi genom användning av oorganiska ämnen och energi från solen.
 3. konsumtionsvara

  konsumtionsvara, vara som förbrukas förhållandevis snabbt, till skillnad från kapitalvaror.
 4. konsumtionsteori

  konsumtionsteori, nationalekonomisk teori för hushållens efterfrågan på varor och tjänster, se efterfrågeteori.
 5. konsumtionsförening

  konsumtionsförening, äldre benämning på konsumentförening.
 6. konsumtionskredit

  konsumtionskredit, gemensam benämning på olika former av kredit som är avsedda för en konsuments personliga förbrukning.
 7. konsumtion

  konsumtion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: kon-sumt-ion-en
  Svensk ordbok
 8. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 9. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck, ett sätt att beskriva hur mycket produktiv mark och havsyta en individ behöver för att möjliggöra konsumtion och omhändertagande av restprodukter.
 10. konsument

  konsument, inom biologi, se konsumtion.