1. kontorist

  kontoris´t subst. ~en ~er ORDLED: kont-or-ist-en
  Svensk ordbok
 2. Clara Bow

  Bow, Clara, 1905–65, amerikansk skådespelerska.
 3. feminisering

  feminisering, kvantitativ ökning av andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde eller en äldre nedvärderande benämning på en karaktärsmässig förändring hos män.
 4. kopula

  kopula, verb med bundet predikativ som bestämning.
 5. Pinneberg

  Pinneberg , med förnamnet Johannes, huvudperson i Hans Falladas roman Kleiner Mann – was nun? (1932; ”Hur skall det gå med Pinnebergs?”).
 6. svalrock

  svalrock, från 1800-talets senare del och in på 1900-talet benämning på lätt, ofodrat arbetsplagg av rock- eller kavajmodell.
 7. Claes Lagergren

  Lagergren, Claes, 1853–1930, markis, skriftställare.
 8. Alfred Edward Housman

  Housman, Alfred Edward, 1859–1936, brittisk författare och filolog.
 9. Peter Andreas Heiberg

  Heiberg, Peter Andreas, 1758–1841, dansk författare; jämför släktartikel Heiberg.
 10. mellankrigstiden

  mellankrigstiden kallas perioden mellan första och andra världskriget, alltså från november 1918 till september 1939.