1. kontraktion

  kontraktion, inom språkvetenskapen sammandragning av två eller flera språkljud till ett.
 2. kontraktion

  kontraktion, sammandragning; inom paleografin beteckning för viss typ av förkortning.
 3. kontraktion

  kontraktion, sammandragning. minskning av ett materials volym under påverkan t.ex. av liksidigt tryck eller temperaturminskning.
 4. kontraktionshypotesen

  kontraktionshypotesen, teori som söker förklara bl.a. fenomen som bergskedjebildning med antagandet att jordens radie minskar på grund av jordens avkylning.
 5. Kelvin–Helmholtz-kontraktion

  Kelvin–Helmholtz-kontraktion, det skeende som uppträder när den inneboende gravitationen drar samman en gasmassa, t.ex. en blivande stjärna, på sådant sätt att gasens tryck motverkar gravitationen så att processen sker långsamt och i nära jämvikt.
 6. kontraktion

  kontraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-trakt-ion-en
  Svensk ordbok
 7. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.
 8. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 9. styrketräning

  styrketräning, träning som syftar till att öka den muskulära styrkan och vanligen bedrivs i dynamiska arbetsformer, även om statisk (isometrisk) träning förekommer.

 10. isotonisk

  isotonisk, term som används vid beskrivning av muskelns sammandragning, kontraktion.