1. kontroll

  kontroll, övervakning, tillsyn, granskning; styrning.
 2. kontroll

  kontroll [-rål´] subst. ~en ~er ORDLED: kont-roll-en
  Svensk ordbok
 3. elektronisk kontroll

  elektronisk kontroll, elektronisk övervakning, form av verkställighet av dom, se intensivövervakning.
 4. biologisk kontroll

  biologisk kontroll, biokontroll, bekämpning av skadegörande organismer med hjälp av biologiska metoder.
 5. social kontroll

  social kontroll, processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och värden.
 6. kontrollskjutning

  kontrollskjutning, artillerield för kontroll eller förbättring av det eldtekniska underlaget, vilket bestämmer hur pjäserna skall riktas för att målet skall träffas.
 7. kontrollbesiktning

  kontrollbesiktning, enligt fordonskungörelsen (1972:595) kontroll av fordons beskaffenhet och utrustning från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
 8. kontrollstämpel

  kontrollstämpel, stämpel för märkning av ädelmetallarbeten som garanterar den lagstadgade finhalten i legeringen.
 9. kontrolltvång

  kontrolltvång, tvång att göra upprepade och meningslösa kontroller.
 10. kontrollmakt

  kontrollmakt, term som främst anknyter till det konstitutionella systemet.