1. kontrollant

  kontrollan´t subst. ~en ~er ORDLED: kont-roll-ant-en
  Svensk ordbok
 2. myntvärdie

  myntvärdie , hög tjänsteman, närmast kontrollant, vid Myntverket 1725–1832.
 3. Gottfrid Kallstenius

  Kallstenius, Gottfrid, 1861–1943, konstnär; kusin till Edvin Kallstenius.
 4. kommissarie

  kommissarie (jämför kommission), egentligen ombud, fullmäktig; titel (ofta tillsammans med prefix) för vissa tjänstemän med mer eller mindre självständig ställning: poliskommissarie, bankokommissarie, FN:s flyktingkommissarie, utställningskommissarie.
 5. Kilroy was here

  Kilroy was here, ett uttryck skrivet på väggar m.m. av allierade soldater under andra världskriget.
 6. dopning

  dopning, eller doping, innebär att man försöker höja prestationsförmågan genom icke-naturliga metoder eller medel.
 7. Svenskt Sigill

  Svenskt Sigill, kontrollmärkning för livsmedel och blommor med syfte att främja en resurseffektiv och hållbar tillväxt vid produktionen.
 8. husförhör

  husförhör, förhör som prästen skulle hålla enligt Kyrkolagen 1686 och Konventikelplakatet 1726, men inte med i kyrkoordningen från 1999.

 9. Mynt- och justeringsverket

  Mynt- och justeringsverket, egentligen
  Kungl. Mynt- och justeringsverket, ämbetsverk 1910–72 med rätt att tillverka mynt och medaljer och med uppgift att övervaka justeringsväsendet samt kontrollera ädelmetallarbeten.
 10. Strängnäs domkyrka

  Strängnäs domkyrka, kyrka i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.