1. konvergent utveckling

  konvergent utveckling, biologisk utveckling där likartade strukturer utvecklats från skilda utgångspunkter.
 2. konvergent

  konvergent, som visar eller är uttryck för konvergens.
 3. konvergent tänkande

  konvergent tänkande, tänkande inriktat på att hitta en förutbestämd korrekt lösning på ett problem (jämför divergent tänkande).
 4. konvergent serie

  konvergent serie, begrepp inom matematisk analys.
 5. konvergent

  konvergent [-gen´t] adj., neutr. ~ ORDLED: kon-verg-ent
  Svensk ordbok
 6. konvergent skelning

  konvergent skelning, inåtskelning, den vanligaste formen av skelning.
 7. konvergent integral

  konvergent integral, generaliserad integral som kan ges ett värde i form av gränsvärdet av en integral eller som summan av gränsvärdena av två eller flera integraler.
 8. konvergent följd

  konvergent följd, i matematiken en talföljd som alltmer närmar sig ett visst tal a, följdens gränsvärde.
 9. konvergens

  konvergens, närmande från olika håll till ett visst värde, mot ett visst mål o.d. Matematiskt begrepp, se konvergent följd och konvergent serie.
 10. parallell utveckling

  parallell utveckling, biologisk utveckling där två arter eller artgrupper i något eller några avseenden inte utvecklas i olika riktningar efter det att de skilts ut från en gemensam förfader.