1. konversation

  konversation är ett fritt samtal mellan några personer.
 2. konversationsstycke

  konversationsstycke, beteckning på en typ av grupporträtt som var vanlig i England under 1700-talet och tidigt 1800-tal.
 3. konversation

  konversation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: kon-vers-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. konversationslexikon

  konversationslexikon, äldre benämning på ett alfabetiskt ordnat uppslagsverk med sådan information som ansågs höra samman med bildad konversation.
 5. Bonniers Konversationslexikon

  Bonniers Konversationslexikon utgavs 1922–29 i 12 band jämte supplement; huvudredaktörer var Yngve Lorents och Gotthard Johansson.
 6. konversationslexikon

  konversationslexikon [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~ äv. konversationslexika, best. plur. ~en ORDLED: kon-vers-at-ions--lex-ik-on-et
  Svensk ordbok
 7. ljudstyrka

  ljudstyrka är ett mått på hur starkt eller hur svagt ett ljud är.

 8. hetär

  hetär, prostituerad i antikens Grekland.

 9. Nordiskt konversationslexikon

  Nordiskt konversationslexikon, egentligen Nordisk Conversationslexikon, danskt uppslagsverk, vars första upplaga utkom 1857–63 i 5 band och därefter i flera upplagor och nytryck till in på 1970-talet.
 10. Svenskt konversationslexikon

  Svenskt konversationslexikon, uppslagsverk i 4 band, utgivet 1845–52 av P.G. Berg.