1. konvertera

  konvertera betyder att lämna en religion och gå med i en annan eller att lämna ett religiöst samfund och gå med i ett annat.
 2. konvertera

  konvertera, utföra konvertering (i detta ords samtliga betydelser).
 3. konvertera

  konverte´ra verb ~de ~t ORDLED: kon-vert-er-ar SUBST.: konverterande, konvertering; konversion
  Svensk ordbok
 4. konverterat gärningsmannaskap

  konverterat gärningsmannaskap, juridiskt uttryck för att någon annan än den som fysiskt utfört en brottslig gärning är gärningsman, t.ex. när en redovisningsskyldig beordrar en anställd att företa en förskingringstransaktion.
 5. konvertering

  konvertering, i avfallstekniken omvandling av avfall till nyttiga produkter.
 6. konvertering

  konvertering, i energitekniken byte av energislag, t.ex. ersättning av olja med elektricitet.
 7. konvertit

  konvertit, den som övergått till annan religion eller annat samfund.
 8. konvertibel

  konvertibel, möjlig att konvertera; utbytbar.
 9. konverter

  konverter, hydrodynamiskt verkande momentomvandlare i fordons automatväxellådor.
 10. konvertibelt lån

  konvertibelt lån, obligationslån eller annan skuldförbindelse som det är möjligt att konvertera, t.ex. med ny ränta efter viss tid, eller helt lösa in.