1. koordination

  koordination, samordning.
 2. koordination

  koordination, samordning.
 3. koordination

  koordination, inom fysiologin samordning och kontroll av viljemässiga rörelser så att dessa blir välavvägda och ändamålsenliga.

 4. koordination

  koordination [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: ko-ord-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. koordinationsgeometri

  koordinationsgeometri, begrepp inom struktur- och koordinationskemi och kemisk bindningslära.

 6. koordinationstal

  koordinationstal, inom den kemiska bindningsläran och strukturkemin det antal atomer som i ett givet atomförband binds till en viss utgångsatom.
 7. koordinationsföreningar

  koordinationsföreningar, komplexa föreningar, sammansatta oorganiska eller metallorganiska föreningar, se koordinationskemi.
 8. koordinationskemi

  koordinationskemi, det område inom den oorganiska kemin som behandlar koordinationsföreningars framställning, struktur samt fysikaliska och kemiska egenskaper.
 9. ataxi

  ataxi, oförmåga till koordination av muskelrörelser, orsakas av sjukdom i lillhjärnan eller av känselrubbning.
 10. träning

  träning, inom idrott aktivitet som syftar till att öka den fysiska prestationsförmågan.