1. kora

  kora, västafrikanskt stränginstrument, klassificerat som harpluta med 21 strängar.
 2. kors

  kors, två linjer som skär varandra, vanligen i rät vinkel.
 3. kor

  kor, ursprungligen den del av en kyrkobyggnad där kören hade sin plats.
 4. korat

  korat, Si-sawat, thailändsk korthårig kattras i raskategori III.
 5. kor

  kor, musikinstrumentterm, se kör.
 6. Kore

  Kore (grekiska Korē ’Flickan’, ’Dottern’), benämning på den grekiska gudinnan Persefone i hennes egenskap av dotter till Demeter.
 7. kors

  kors, musikterm, se förtecken.
 8. kore

  kore (grekiska korē ’flicka’), benämning på upprättstående grekisk staty från arkaisk tid (huvudsakligen ca 650–480 f.Kr.), avbildande en påklädd ung kvinna.
 9. KOR

  KOR, Komitet Obrony Robotników (’Kommittén för arbetarnas försvar’), polsk medborgarrättsgrupp som bildades efter omfattande arbetarstrejker mot nya prishöjningar på livsmedel i juni 1976.
 10. kors

  kors, hos djur den del av bakpartiet som börjar vid korsbenet och slutar med bärbenen och som har bäckenet som underlag.