1. korresponderande ledamot

  korresponderande ledamot, ledamot av en akademi, ett lärt samfund e.d. som inte är bosatt på orten (utan vanligen i utlandet) och som i regel får delta i överläggningar men inte i beslut.
 2. indikator

  indikator, substans som används för att påvisa förekomsten av ett visst ämne.
 3. buffert

  buffert, inom kemi ämnen som upplösta ger lösningen egenskapen att dess surhetsgrad (protonkoncentration, pH-värde) är i det närmaste okänslig för utspädning och endast långsamt ändras vid tillsats av syror eller baser.
 4. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 5. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 6. Hildegard av Bingen

  Hildegard av Bingen, 1098–1179, tysk mystiker, diktare och musiker, helgon.
 7. Célestin Freinet

  Freinet, Célestin, 1896–1966, fransk pedagog.
 8. kunskapssociologi

  kunskapssociologi, studiet av det mänskliga tänkandets samhälleliga villkor.
 9. innehåll

  innehåll, inom dikt och bildkonst ett begrepp som korresponderar med begreppet form.
 10. saxofon

  saxofon, blåsinstrument av metall med konisk borrning och enkelt rörblad, på grund av sin konstruktion räknat som träblåsinstrument.