1. korrodera

  korrode´ra verb ~de ~t ORDLED: kor-rod-er-ar SUBST.: korroderande, korrodering; korrosion
  Svensk ordbok
 2. korrosion

  korrosion är att ett material långsamt faller sönder i den miljö det befinner sig i.
 3. guld

  guld är en gul, glänsande och mycket tung metall.
 4. hårdbotten

  hårdbotten, engelska hardground, förstenad zon i havsbottensediment, vanligtvis några cm tjock, ofta genomborrad, korroderad och inkrusterad av fastsittande organismer.
 5. rost

  rost är korrosion på föremål av järn och stål.
 6. offeranod

  offeranod är en anordning för elektriskt skydd mot rost eller annan korrosion.
 7. Pourbaixdiagram

  Pourbaixdiagram, potential–pH-diagram, tillståndsdiagram för metall i kontakt med vattenlösning av angiven sammansättning.
 8. elektrodpotential

  elektrodpotential, begrepp inom elektrokemin.

 9. mikrobiell korrosion

  mikrobiell korrosion, korrosion (nedbrytning) av material genom mikroorganismers inverkan.
 10. korrosionscell

  korrosionscell, kortsluten galvanisk cell, där korroderande metall utgör anod och oxideras.