1. kortfattad

  kortfattad [kårt`-] adj. kortfattat ORDLED: kort--fatt-ad
  Svensk ordbok
 2. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 3. ordlista

  ordlista, ordnad förteckning över en samling ord i ett språk med kortfattade uppgifter om orden.
 4. proletariatets diktatur

  proletariatets diktatur, beteckning som härrör från den franske revolutionären Blanqui.
 5. legalitetsprincipen

  legalitetsprincipen, juridisk princip som ofta kortfattat formuleras nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (’inget brott utan lag, inget straff utan lag’).
 6. maya

  maya, sammanfattande benämning på de folk i Centralamerika som talar mayaspråk (se även huasteker).

 7. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 8. Thomas Robert Malthus

  Malthus, Thomas Robert, född 14 eller 17 februari 1766, död 23 december 1834, brittisk nationalekonom, professor i historia och politisk ekonomi vid College of East India Company, Hertfordshire, från 1805, prästvigd 1797.
 9. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.
 10. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.