1. kosher

  kosher är ett ord inom judendomen för mat som man får äta och föremål som man får använda i religiösa sammanhang.
 2. Kosovo

  Kosovo, albanska Kosova, land på Balkanhalvön.

 3. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 4. Kos

  Kos, turkiska İstanköy, ö i Grekland; 288 km 2, 27 400 invånare (2010).
 5. kost

  kost, den blandning av olika livsmedel som intas dagligen för att täcka näringsbehovet.
 6. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
 7. Kosovokonflikten

  Kosovokonflikten, de militära och civila krigshandlingar som bröt ut 24 mars 1999, då NATO inledde flygbombningar av Förbundsrepubliken Jugoslavien, se vidare jugoslaviska krigen (Kosovokriget).
 8. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.
 9. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 10. kosmiskt kretslopp

  kosmiskt kretslopp, det kosmiska kretsloppet, inom astronomin det kretslopp som uppstår när nya stjärnor bildas av gas och stoft som har slungats ut från äldre, ”döende” stjärnor.