1. kosmos

  kosmos, i astronomin det samma som världsalltet, universum.
 2. Kosmos

  Kosmos, samlingsnamn på en mängd sovjetiska, sedermera ryska, satelliter med olika syften – civila som militära – och rymdsonder.
 3. Kosmos

  Kosmos, årsbok för Svenska Fysikersamfundet, utgiven sedan 1921.
 4. kosmos

  kosmos [kås´-] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: kosm-os
  Svensk ordbok
 5. Carl Sagan

  Sagan, Carl, född 9 november 1934, död 20 december 1996, amerikansk astronom och popularisator, professor i astronomi och rymdforskning vid Cornell University från 1970.

 6. universum

  universum, kosmos, världsalltet, hela rummet och tiden, inklusive all energi och materia, som utgör den av människan upplevda verkligheten.

 7. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 8. Vishnu

  Vishnu, Viṣṇu, indisk gud.
 9. avatar

  avatar, avatara, inom hinduismen en guds (vanligen Vishnus) uppenbarelseform på jorden i människo- eller djurgestalt (egentligen gudens nedstigande från himlen till jorden).
 10. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.