1. kost

  kost, den blandning av olika livsmedel som intas dagligen för att täcka näringsbehovet.
 2. vegetarisk kost

  vegetarisk kost, kost som enbart (vegansk kost) eller till övervägande del (laktovegetarisk [laktovegetabilisk] och lakto-ovo-vegetarisk [lakto-ovo-vegetabilisk] kost) består av vegetabiliska livsmedel.

 3. vegansk kost

  vegansk kost, vegankostkost som består huvudsakligen av vegetabiliska livsmedel och inte innehåller fisk, kött, ägg eller mjölkprodukter.

 4. kostnad

  kostnad är utgifter för varor och tjänster man köper eller avtal man ingått.
 5. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.

 6. LCHF-kost

  LCHF-kost, kost som innehåller en mycket låg andel kolhydrater, en måttlig andel proteiner och en hög andel fett.
 7. kosttillskott

  kosttillskott, livsmedel som är avsedda att komplettera en normal kost, som utgör koncentrerade källor för näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan och som tillhandahålls i avdelade doser, det vill säga i form av kapslar, tabletter eller liknande.

 8. kostnadskalkyl

  kostnadskalkyl är en beräkning av hur mycket det kostar att tillverka en vara eller en produkt.
 9. kostnadsinflation

  kostnadsinflation, en prisstegringsprocess som har sitt ursprung i höjda kostnader för produktionsfaktorer, till skillnad från efterfrågeinflation, som förklaras av ett för högt efterfrågetryck.
 10. Kosteröarna

  Kosteröarna, Sveriges västligaste ögrupp belägen i norra Bohuslän, ca 10 km sydväst om Strömstad.