1. kostnad

  kostnad är utgifter för varor och tjänster man köper eller avtal man ingått.
 2. kostnad

  kostnad [kås`t-] subst. ~en ~er ORDLED: kost-nad-en
  Svensk ordbok
 3. indirekt kostnad

  indirekt kostnad, detsamma som omkostnad.
 4. rörlig kostnad

  rörlig kostnad, kostnad som till skillnad från fast kostnad förändras när t.ex. den producerade mängden ökar eller minskar.
 5. fast kostnad

  fast kostnad, kostnad som inte ändras när den producerade mängden ökar eller minskar; t.ex. lokalhyra. Jämför rörlig kostnad.
 6. finansiell kostnad

  finansiell kostnad, kostnad avseende finansiell verksamhet som inte har med den egentliga verksamheten att göra, t.ex. räntekostnader eller förlust vid försäljning av värdepapper.
 7. kostnadskalkyl

  kostnadskalkyl är en beräkning av hur mycket det kostar att tillverka en vara eller en produkt.
 8. kostnadsbärare

  kostnadsbärare, vid kostnadsberäkning eller kostnadsredovisning den vara eller tjänst för vilken kostnader påförs.
 9. kostnadsinflation

  kostnadsinflation, en prisstegringsprocess som har sitt ursprung i höjda kostnader för produktionsfaktorer, till skillnad från efterfrågeinflation, som förklaras av ett för högt efterfrågetryck.
 10. kostnadsstruktur

  kostnadsstruktur, en uppdelning av kostnaderna i ett företag efter olika klassificeringsgrunder, t.ex. efter resursslag.