1. kostym

  kostym, teaterdräkt, maskeraddräkt, särskilt i vissa uttryck ( repetition i kostym, kostymbal).
 2. kostym

  kostym är en klädsel med långbyxor, kavaj och ibland en väst i samma material och färg.
 3. kostym

  kosty´m subst. ~en ~er ORDLED: kost-ym-en
  Svensk ordbok
 4. kostymfilm

  kostymfilm, dramer i historisk miljö som lägger tonvikten på romantik mellan stjärnskådespelare och en melodramatisk intrig i påkostade scenografier och kostymer snarare än på komplexa historieskildringar.
 5. kostymapor

  kostymapor, Pygathrix, släkte markattartade apor med tre arter.
 6. kostymapa

  kostymapa, Pygathrix nemaeus , art i familjen markattartade apor, underfamiljen bladapor.
 7. kostymering

  kostyme´ring subst. ~en ~ar ORDLED: kost-ym-er-ing-en
  Svensk ordbok
 8. kostymera

  kostyme´ra verb ~de ~t ORDLED: kost-ym-er-ar SUBST.: kostymerande, kostymering
  Svensk ordbok
 9. kostympjäs

  kosty`mpjäs subst. ~en ~er ORDLED: kost-ym--pjäs-en
  Svensk ordbok
 10. kostymbal

  kosty`mbal subst. ~en ~er ORDLED: kost-ym--bal-en
  Svensk ordbok